Back in Charge!

Professionele coaching bij stress en burn-out.

Mijn aanbod:

 

Trajecten
Bij mij gaat het om kortdurende, klachtgerichte behandeling tot meestal max. 9 tot 12 sessies, gericht op herstel van het evenwicht in psychisch en sociaal functioneren in leef- en werk-/opleidingssituatie. Tevens wordt er in de laatste fase van de behandeling veel aandacht besteed aan terugvalpreventie.

Ik bied buiten losse sessies 3 individuele trajecten aan.

Deze trajecten staan voor wat betreft het aantal sessies niet vast, al is dat wel het uitgangspunt. Als  aanpassing nodig is, dan kan dat altijd. Dat hangt helemaal af van jou als persoon, de oorzaak van de klachten, mijn ervaring en jouw specifieke hulpvraag. Op basis daarvan kan ik maatwerk leveren zodat je de beste hulp krijgt die er bestaat!

 ___________________________

Losse sessie. Bedoeld om zaken over jezelf wat duidelijker te krijgen. Definiëren van de klachten. Oriënterend op vervolgstappen. In deze sessie van ongeveer een uur wordt voor ons allebei duidelijk welke vervolgstappen nodig zijn en of dat dan bij mij is of dat ik je moet doorverwijzen naar een andere specialist.---------------------
Pakket van 6 sessies. Als klachten al duidelijk zijn en (aanvullende) coaching nodig is.
---------------------
Pakket van 9 sessies. Bij (ernstige) klachten die al langere tijd (> 6 maanden) spelen.
---------------------
Pakket van 12 sessies. Bij ernstige klachten die daarnaast ook bovengemiddeld complex zijn. 

_________________________________Bij de pakketten van 6, 9 en 12 sessies doorlopen we samen een stappenplan dat in grote lijnen de volgende fases bevat:
Fase 1: Herkennen en erkennen, afsluiten, verliezen en loslaten. (BAT/CGT)
Fase 2: De Neutrale Zone. Verweken van processen uit Fase 1 en voorbereiden op Fase 3. (CGT/RET)
Fase 3: Het nieuwe begin. Wat geweest is, is geweest en heeft geen negatieve invloed meer op het NU. (Mindfulness/RET).Afhankelijk van jouw behoefte (die ik grotendeels wel kan peilen, maar waar ik ook zeker input van jou verwacht) komen de volgende onderwerpen in meer of mindere mate aan de orde:
1 - Plan van aanpak. Welke activiteiten moeten geschrapt worden. Rustmomenten in de dag inbouwen. Gezond eten en veel bewegen.
2 - In kaart brengen van behoeftes. Regelmaat in het dagelijks leven. Bewustwording van het belang van rust en regelmaat en van energievreters en energiegevers. Ontspanningsoefeningen en gedachtenoefeningen.
3 - Leren herkennen van helpende en belemmerende gedachtes. Leren gebruiken wat "winst" oplevert en elimineren wat "verlies" geeft. Leef in het NU.
4 - En, heel belangrijk, terugvalpreventie!

Bijstelling tussendoor kan altijd als jouw situatie daarom vraagt.

 

____________________________________


 

 

E-mailen
Bellen
Map
Info